981-97-28-78

Rúa Pintor Xenaro Carrero, 33, 1ºB, NOIA. Cp:15200
info@aureabreaclinicapsicologica.com
Centro Sanitario: C-15-003126

Intervención psicolóxica en adultos

intervención psicóloxica en adultos._compressedHai multitude de factores polos que una persoa pode acudir a un centro de atención psicolóxica. Dentro dos servizos psicolóxicos para persoas adultas os principais tipos de intervencións que ofrecemos son:

Asesoramento psicolóxico ou apoio psicolóxico puntual.

Tódalas persoas pasan, en algunha ocasión, por momentos difíciles: separacións e rupturas de parella, pérdida de seres queridos, estancamento, toma de decisións relevantes, problemas laborais, entre moitas outras cuestións que forman parte da vida cotiá.

Nestas ocasións, acudir a un psicólogo podo ser moi útil e beneficioso, algunhas das cousas que podemos facer para axudarche son:

  • Mellor o teu estado psicolóxico.

  • Dotarche de recursos para enfrontar a situación.

  • Identificar e reforzar os recursos que xa tes.

Tratamento psicolóxico en trastornos da saúde mental.

En ocasión, as persoas poden chegar a padecer cadros que responden a un trastorno da saúde mental, frecuentemente: depresión, ansiedade, estrés, trastornos alimentarios, adiccións, trastornos de estrés postrumático, etc.

Nestes casos, faise necesario unha valoración e intervención psicolóxica especializada que trate as súas patoloxías.

Tras a valoración do paciente aplicamos a intervención que demostrou cientificamente ser mais eficaz para a problemática identificada.

Desenvolvemento persoal, psicoterapia.

Algunhas persoas aínda que non presentan ningunha psicopatoloxía, desexan mellorar as súas vidas, coñecerse mellor a sí mesmos ou superar medos, limitacións, inseguridades.

A psicoterapia é unha ferramenta valiosa que permite as persoas acadar os seguintes obxectivos:

  • Emprender unha viaxe cara o coñecemento persoal dunha forma segura e guiada.

  • Mellorar a autoestima e a seguridade nun mesmo.

  • Superar traumas do pasado.

  • Sentirte máis en paz con un mesmo e cos persoas do entorno.

  • En definitiva, ser máis libre e feliz.

Ver carta completa de servizos para adultos.