981-97-28-78

Rúa Pintor Xenaro Carrero, 33, 1ºB, NOIA. Cp:15200
info@aureabreaclinicapsicologica.com
Centro Sanitario: C-15-003126

Adultos

Orientación e asesoramento. Sen ningún tipo de compromiso e gratuíto.

Apoio psicolóxico puntal.

En ocasións as persoas atópanse en situacións de confusión e malestar que non saben como resolver. Os psicólogos poden axudarnos a identificar as causas do malestar e guiarnos para poñer en práctica solucións.

Valoración e intervención psicolóxica en trastornos da saúde mental.

 • Desordes anímicos: depresión, distímia, trastorno bipolar, coclotímia,…
 • Trastornos de ansiedade: ansiedade xeneralizada, estrés, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo,…
 • Trauma e trastornos asociados: trastorno de estrés postraumático, trastornos disociativos,..
 • Duelos complicados.
 • Dependencia interpersonal.
 • Trastorno do sono: Insomnio,..
 • Adiccións a substancias: alcoholismo, adicción a cocaína, adicción ó cannabis ou as drogas de síntese.
 • Adiccións a condutas: ludopatía, adicción ás novas tecnoloxías, compras compulsivas, etc.
 • Desordes alimentarios: anorexia , bulimia, trastorno por atracón e obesidade.
 • Atención psicolóxica a vítimas da violencia de xénero.

Psicoterapia e desenvolvemento persoal.

Intervención en familias e parellas.

 • Mediación en conflitos familiares e de parella.
 • Terapia de parella.

Valoración e intervención neuropsicolóxica.

 • Lesións cerebrais: traumatismos, ictus, tumores, anoxias…

 • Déficits de memoria, atención, concentración, comunicación verbal, razonamento, cognición, …

 • Lesións neurodexenerativas: Alzheimer, Párkinson, Esclerosis Múltiple, demencias…

 • Prevención de déficits de memoria, atención e concentración, planificación, razonamento, …

Talleres grupais.

Actividades psicoeducativas e charlas.