981-97-28-78

Rúa Pintor Xenaro Carrero, 33, 1ºB, NOIA. Cp:15200
info@aureabreaclinicapsicologica.com
Centro Sanitario: C-15-003126

Valoración psicolóxica

valoracionAntes de iniciar un tratamento psicolóxico é fundamental escoitar e coñecer, en profundidade, á persoa que vai a recibilo.

A finalidade da valoración psicolóxica é identificar o problema e as variables que inflúen sobre él, así como tamén, os aspectos positivos e fortalezas que posúe a persoa.

Para mellorar a obxectividade e fiabilidade das súas valoracións, os psicólogos empregan instrumentos de valoración, como son os test e cuestionarios psicolóxicos.

Cada etapa evolutiva, (infancia, adolescencia, adultez, senectud), precisa de técnicas e instrumentos de valoración diferentes, así como de habilidades específicas por parte do terapeuta.

Cada etapa evolutiva (infancia, adolescencia, adultez, senectud) require de técnicas e instrumentos de valoración distintos así como de habilidades específicas por parte do terapeuta.

En función dos resultados da valoración, selecciónase e deséñase a intervención máis axeitada a cada caso.

Por último, sinalar que valorar nunca debe ser sinónimo de etiquetar ás persoas.